T/F: +355 52908824 |  E: ops@alba-transport.com | A: Business Center "MONUN", Durres Port Albania

Transporti

Alba Transport eshte nje agjent Spedicioni I pergjithshem I cili nuk operon vetem ne Portin e Durresit, por ne te gjitha portet e Shqiperise. Ne I sherbejme klienteve tane me furnizime dhe agjenci detare spedicionere sipas nevojave te tyre edhe ne portet e poshteshenuara:

 • Porti i Durresit 
 • Porti i Porto Romano Durres 
 • Porti i Shengjinit
 • Porti i Vlores 
 • Porti i Sarandes

Sherbimet qe ofrojme si Agjenci Spedicionere

 • Transport Rrugor Kombetar
 • Transport Rrugor Nderkombetar
 • Transport Kombetar
 • Transport Nderkombetar
 • Menaxhimi i ngarkesave per pale te treta
 • Magazinim
 • Magazinim ne vend te hapur
 • Magazinim ne vend te mbyllur
 • Ruajtje Ngarkese
 • Siguracion Ngarkese
 • Tarifa per dergesa ne rruge tokesore
 • Suport per stivimin e mallrave
 • Dergesa nga Dera – ne - dere
 • Paketim dhe dergim i mallrave te rrezikshme
 • Keshillimi per procedura doganore