T/F: +355 52908824 |  E: ops@alba-transport.com | A: Business Center "MONUN", Durres Port Albania

ALBA TRANSPORT sh.p.k

Eshte nje kompani trasnporti mallrash si ne rruge detare ashtu edhe tokesore. Me floten e saj te pasur ju siguron nje levrim malli te sigurte dhe te shpjete.

E krijuar ne vitin 2006 ka patur menjehere nje bashkepunim shume te frytshem 3 vjecar me kompanine Alba Cemento Italia – Buzzi Unicem Italia, duke hyre fuqishem ne tregun Shqipetar dhe eshte bere ne kete menyre lojtarja kryesore ne fushen e trasnportit.

Punonjesit e saj te motivuar dhe me eksperience disa vjeçare ne kete fushe, sigurojne qendrueshmeri dhe sherbim 24/24,  365/365 dite ne vit.


Sherbimet e ofruara si Agjenci Detare

 • Koordinim me Autoritetet, raportimi neper zyra, per proçedura te shpejta dhe korrekte
 • Zhdoganim
 • Nderrim Ekuipazhi (imbarkim/ç`imbarkim)
 • Matje me Zhytje
 • Ullage Survey
 • Furnizim me karburant
 • Spontim
 • Sherbim keshillues per Stivim
 • Asistence gjate inspektimit te anijes
 • Asistence per Kapitenin / Ekuipazhin
 • Mbeshtetje mjeksore
 • Inspektim Ngarkese
 • Siguracion
 • Telefonata / Transferta Tranzite
 • Ushqime

Lexo Me Shume

Sherbimet qe ofrojme si Agjenci Spedicionere

 • Transport Kombetar
 • Transport Nderkombetar
 • Menaxhimi i ngarkesave per pale te treta
 • Magazinim
 • Magazinim ne vend te hapur
 • Magazinim ne vend te mbyllur
 • Ruajtje Ngarkese
 • Siguracion Ngarkese
 • Tarifa per dergesa ne rruge tokesore
 • Suport per stivimin e mallrave
 • Dergesa nga Dera – ne - dere
 • Paketim dhe dergim i mallrave te rrezikshme
 • Keshillimi per procedura doganore

Lexo Me Shume

Sherbimet qe ofrojme si Agjenci Transporti

 • Transport Rrugor Kombetar
 • Transport Rrugor Nderkombetar
 • Transport Kombetar
 • Transport Nderkombetar
 • Magazinim ne vend te hapur
 • Magazinim ne vend te mbyllur
 • Ruajtje Ngarkese
 • Siguracion Ngarkese
 • Tarifa per dergesa ne rruge tokesore
 • Suport per stivimin e mallrave
 • Dergesa nga Dera – ne - dere
 • Paketim dhe dergim i mallrave te rrezikshme
 • Keshillimi per procedura doganore

Lexo Me Shume